Värdegrund

Värdegrund – Boden Alive

Boden Alive är en stadsfest med social sammanhållning fri från diskriminering och fördomar oavsett kön, ålder, etnicitet, sexualitet eller funktionsvariation. Boden Alive präglas av mångfald och respekt för olikheter där människor möts med respekt för sin särart.

Boden Alives mångfaldsperspektiv uppnås via:

  • Att Boden Alive är en stadsfest tillgänglig för alla
  • Att Boden Alive skapar naturliga mötesplatser där människor möts för att tillsammans få en gemensam upplevelse som inkluderar mat och kultur
  • Att aktivt bjuda in föreningar, organisationer och grupper som visualiserar mångfalden i Boden
  • Att erbjuda ett så brett utbud av aktiviteter och artister som möjligt, tillgängligt för alla

Denna värdegrund ska delas och bäras av alla som bidrar till Boden Alives genomförande.

Boden Event lägger, på förekommen anledning, särskild vikt vid säkerhet på tivoliområdet: alla tivoligäster ska uppleva att tivolit är en säker och trygg plats för alla åldrar. Alla ev incidenter ska anmälas och omhändertas.

”Blås grönt” erbjuds för ungdomar samt att alla i arrangörsledet har särskild uppmärksamhet på att motverka sexuella trakasserier.

 

Fastställt 2019-04-03 vid Boden Events styrelsesammanträde